MOSFET Perun V3 Hybrid

369,00

FUNKCJE:

 • Regulowana czułość spustu
 • Dowolnie programowalne tryby ognia
 • Aktywny hamulec
 • Precocking
 • Dwustopniowy spust
 • Binarny spust
 • Redukcja szybkostrzelności
 • DMR mode
 • Alarm rozładowanej baterii
 • DSG mode
 • System diagnostyczny
 • Elektroniczny bezpiecznik
 • Producent: Perun Airsoft

Availability: 1 w magazynie

Perun V3 HYBRID

Perun V3 Hybrid zastępuje w replice mechaniczne styki i zapewnia wiele nowych funkcji oraz udogodnień. Czujniki optyczne i magnetyczne pozwalają wyeliminować wiele ruchomych części, które są narażone na uszkodzenie i zużycie, zwiększając w ten sposób niezawodność. Elastyczna kontrola spustu pozwala na zmianę ustawienia czułości spustu od bardzo krótkiego do długiego, nawet w trakcie gry, z dowolnym spustem i bez dodatkowych modyfikacji.
Pasuje bez potrzeby przeróbek do większości gearboxów V3 w standardzie Tokyo Marui. Wyjątki wymienione są w instrukcji.

Opis funkcji

Regulowana czułość spustu – Spust może zostać ustawiony na jeden z 5 poziomów czułości, od bardzo krótkiego pociągnięcia, aż do pełnego ściągnięcia języka spustu do tyłu. Nie jest wymagana jakakolwiek modyfikacja spustu ani gearboxa, a zmiana czułości możliwa jest nawet w czasie rozgrywki.
Dowolnie programowalne tryby ognia – Na każdym położeniu selektora (poza “zabezpieczonym”) można ustawić ogień pojedynczy, serię lub automatyczny, niezależnie od ustawienia na innym położeniu.
Aktywny hamulec – Zatrzymuje silnik po każdym strzale, zapobiegając ,,ubijaniu się” sprężyny, a w przypadku szybszych replik – nie pozwala na overspin (podwójny strzał zamiast pojedynczego).
Precocking – Szybka reakcja na wciśnięcie spustu może stanowić różnicę między zwycięstwem a przegraną, szczególnie podczas walk w pomieszczeniach. Kiedy włączony jest precocking, tłok pozostanie w tylnej pozycji po każdym strzale, zapewniając oddanie strzału natychmiast po wciśnięciu spustu. Aby zwolnić sprężynę po używaniu precockingu, wciśnij spust i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Po tym czasie padnie drugi strzał, tym razem bez precockingu, za to aktywnym hamulcem na pełnej mocy.
Dwustopniowy spust – Po włączeniu tej funkcji, lekkie pociągnięcie spustu skutkuje ogniem pojedynczym lub serią, natomiast głębsze – serią lub ogniem ciągłym. Możliwe są następujące kombinacje: pojedynczy – seria, pojedynczy – automatyczny, seria – automatyczny.
Binarny spust – Pozwala na łatwe oddawanie podwójnych strzałów w trybie ognia pojedynczego. Po włączeniu tego trybu, pojedyncze strzały będą oddawane nie tylko po wciśnięciu spustu, ale również po jego zwolnieniu.
Redukcja szybkostrzelności – Zredukuj szybkostrzelność przy ogniu automatycznym albo serii, aby zaoszczędzić amunicję lub zwiększyć realizm.
DMR mode – Wprowadza minimalne odstępy czasowe pomiędzy strzałami, aby spełnić wymagania dotyczące replik DMR na niektórych miejscach rozgrywek.
Alarm rozładowanej baterii – Przeznaczony dla baterii Li-Po oraz Li-Ion. Jeżeli napięcie baterii spadnie do niebezpiecznie niskiego poziomu, użytkownik zostanie o tym powiadomiony krótkimi sygnałami dźwiękowymi powtarzanymi co minutę.
DSG mode – tryb wykrywania zębatki tłokowej przeznaczony specjalnie do zębatek typu DSG.
System diagnostyczny – Stale kontroluje stan elektroniki oraz repliki. W razie problemu, natychmiast przekaże informację, co mogło być jego przyczyną, ułatwiając usunięcie usterki.
Elektroniczny bezpiecznik – Ochroni replikę oraz baterię w poważnej awarii. Automatycznie rozłączy baterię, jeżeli zostanie wykryte zwarcie lub w gearboxie wystąpi zacięcie.

Zmiany wszelkich ustawień dokonuje się wyłącznie za pomocą szybkich i łatwo zapamiętywalnych sekwencji ruchów selektorem ognia oraz spustem. Układ komunikuje się z użytkownikiem za pomocą sygnałów dźwiękowych oraz wielokolorowej diody LED. To pozwala zmieniać ustawienia w dowolnym momencie, nawet w czasie rozgrywki. Wszystkie ustawienia niezależne dla każdej z obu pozycji selektora, co pozwala ustawić replikę dokładnie wedle swoich oczekiwań.
Perun V3 Hybrid działa bezproblemowo z każdą baterią o napięciu od 7V do 17V. Może być stosowany z najbardziej ekstremalnymi konfiguracjami, bez ograniczeń co do mocy sprężyny.